Dowĕra || Matthias Knaak Dowĕra

Wutrobnje witajće!
Lube wobydlerki a lubi wobydlerjo Budyšina!

Z wólbami wyšeho měšćanosty města Budyšin dnja 7. junija 2015 staja so wažne mězniki za přichod našeho města.

Moje mjeno je Matthias Knaak a předstaju so Wam jako kandidat Budyskeje CDU k wólbam za tute wažne zastojnstwo.

Hač hospodarstwo, socialne abo financy – Budyšin ma wulkotny staw. Dźěło minjenych 25 lět je widźomne a swědči wo imensnym natwarowym wukonje. Za to dźakuju so wyšemu měšćanosće Christianej Schrammej a wšitkim, kotřiž su na tym sobuskutkowali.

Zo móhli wužadanja přichoda zmištrować, leža dźěłapołne lěta před nami wšitkimi. ”Dale tak” njedosaha. Mi je wažne, Was jako wobydlerjow Budyšina sylnišo zapřijeć, hdyž dźe wo přetworjenje našeho města. Tu chcu wjace činić, hač sće dotal wot zarjada a politiki w Budyšinje zwučeni. Přetož naposledk su spokojni a při tym angažowani, do přichoda orientowani, na ideje bohaći wobydlerjoprawe bohatstwo města.  

Čłowjeski, na křesćanske hódnoty wusměrjeny kurs: to je kompas a wusměrjenje  mojeho politiskeho stila. Moja kandidatura steji za čerstwy wětřik, kotryž Budyšin wěsće trjeba; za nazhonjenje, kotrež sym jako dołholětny měšćanski radźićel hromadźił; za fachowu kompetencu, kotruž přez swoje zarjadniske dźěło wobsedźu.

Mam dobre plany a cile za Budyšin. Widźu přichod našeho města pozitiwnje a optimistisce!

Chcu přichodne měsacy aktiwnje wužić, zo bych Wam sebje samoho a swoje zaměry předstajił. Na mojej internetowej stronje namakaće informacije k mojej wosobje a mojim idejam k dźěłu wyšeho měšćanosty. Moje konkretne projekty, z kotrymiž chcu Was za moju kandidaturu zdobyć, budu w přichodnych měsacach krok po kroku na tutej stronje wozjewić.

Knykotate kaž jabłuko budu Was pod menijowym dypkom knaak.frisch wo wažnych nowosćach informować. Nimo toho zhoniće tu wšitke terminy, při kotrychž móžeće mje w Budyšinje zetkać a zeznać.

Z prašenjemi a nastorkami směće so rady přez moju kontaktowu stronu abo z mejlku na mnje wobroćić. Kaž so za moderneho wyšeho měšćanostu słuša, namakaće mje tež w socialnych syćach, pola Facebook, Xing a Twitter.

Budyšin je mi z wutrobitej naležnosću.

Wjeselu so na zetkanje z Wami.

 Unterschrift Matthias Knaak

 
Waš Matthias Knaak